Revize elektrických zařízení a hromosvodů Brno, Blansko, Vyškov, Boskovice a okolí

ochota, zkušenost, technické vybavení, flexibilita

REVIZE ELEKTROINSTALACÍ

Elektrorevize komerčních a průmyslových prostor, zařízení používaných při hornické činnosti, bytových a rodinných domů, zdravotních, rekreačních, zemědělských prostor, školních budov, obytných přívěsů - karavanů, měření osvětlení...

REVIZE HROMOSVODŮ (bleskosvodů - LPS)

Revize bleskosvodů, kontrola a  konzultace při stavbě systému ochrany před bleskem a uzemňovací soustavy. Návrh systému ochrany před bleskem - LPS.

REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ BEZ OMEZENÍ NAPĚTÍ A V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU

Revize transformátorových stanic, elektrických zařízení vn, vvn. Revize prostorů s hořlavými a výbušnými plyny, prachy, zařízení používaných při hornické činnosti.

REVIZE ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ, STROJŮ, RUČNÍHO A PŘENOSNÉHO NÁŘADÍ

Revize elektrických spotřebičů, ručního nářadí, strojů v průmyslových, zemědělských, zdravotnických, administrativních a jiných provozovnách.

PROJEKTY, POSUDKY, OPRAVY

Provedení kontroly, posouzení, zjištění závad na elektrických zařízeních a systémech ochrany před bleskem,  Elektroprojekty, provedení a návrhy systémů ochrany před bleskem.

PORADÍME JAK NA TO

Požadavky na zřízení odběrného místa. Co vyžadovat od zhotovitele elektroinstalace nebo systému ochrany před bleskem. Příprava zařízení před provedením revize. Jaké dokumenty je potřeba připravit před přichodem revizního technika. Doporučené lhůty revizí...

Vytvořte si webové stránky zdarma!